Beleid

Het beleid van WereldKidz Bolenstein vindt u onze schoolgids

WereldKidz Bolenstein is een van de vijf scholen in het cluster Maarssen. Gezamenlijk maken wij beleid voor onze scholen. 

Schoolgids WereldKidz Bolenstein
In de schoolgids vindt u een uitgebreide beschrijving van ons onderwijskundig concept. Een korte samenvatting van ons concept vindt u onder het kopje ‘ons onderwijs’. 

Beleidsplannen
Voor verschillende beleidspunten hebben wij protocollen opgesteld, waarmee wij werken. Denk bijvoorbeeld aan een protocol over hoe wij omgaan met dyslectie, pesten, luizenbestrijding, klachten, etc. De belangrijkste informatie vindt u in onze schoolgids. Wilt u het complete protocol inzien. Vraag er dan naar bij een van de leerkrachten. Of stuur een mail naar de schoolleider van onze school: jacquelinesturkenboom@wereldkidz.nl

Schoolondersteuningsprofiel van WereldKidz Bolenstein
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een instrument, waarin wordt vastgelegd welke ondersteuning een school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het schoolondersteuningsprofiel is door het cluster van WereldKidz-scholen in Maarssen samengesteld. Voor advies is het inmiddels voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Passenderwijs.

Inspectierapport: de inspectie oordeelt positief over onze scholen 
Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Van eind december 2017 tot en met februari 2018 is dit vierjaarlijks onderzoek bij WereldKidz uitgevoerd.  Bekijk hier het inspectierapport.