Info algemeen

Algemene informatie over WereldKidz Bolenstein

Schooljaar 2021 - 2022

In het cluster Maarssen werken we actief samen met vijf Wereldkidz scholen.

Directie cluster Maarssen

Clusterdirecteur: Jantina Verwaal

Schoolleider WereldKidz Bolenstein: Jacqueline Sturkenboom

Schoolleider WereldKidz Palet: Sanne Kohl
Schoolleider Wereldkidz Bontenest: Jolanda van Wijngaarden

Schoolleider WereldKidz Triangel: Maaike Ploeg

Schoolleider WereldKidz Tweesprong,
locatie Duivenkamp: Jantine van der Lecq

Schoolleider WereldKidz Tweesprong,
locatie Fazantenkamp: Nienke van Dorp


Intern begeleiders Wereldkidz cluster Maarssen
Marie-Louise Ritmeijer, leerjaren 1-2-3-4-5 (regulier en Top)
Annemieke van Duffelen, leerjaren 5-6-7-8- (regulier en Top)

Managementassistenten cluster Maarssen

Jenneke Groot

Joke Kraan
Kim Lamkin