Info algemeen

Algemene informatie over WereldKidz Bolenstein

Schooljaar 2020 - 2021

In het cluster Maarssen werken we actief samen met vijf Wereldkidz scholen.

Directie cluster Maarssen

Clusterdirecteur: Jantina Verwaal

Schoolleider WereldKidz Bolenstein: Jacqueline Sturkenboom

Schoolleider WereldKidz Palet: Jolanda van Wijngaarden

Schoolleider WereldKidz Triangel: Maaike Ploeg

Schoolleider WereldKidz Tweesprong,
locatie Duivenkamp: Jantine van der Lecq

Schoolleider WereldKidz Tweesprong,
locatie Fazantenkamp: Nienke van Dorp


Intern begeleider

Marie-Louise Ritmeijer

Managementassistenten cluster Maarssen

Jenneke Groot

Joke Kraan