BSO

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft een samenwerkingsovereenkomst met KMN Kind & Co. 

In Wereldkidz Bolenstein bevindt zich BSO Uit de Kunst.

Op de BSO kunnen kinderen samen spelen en ontspannen en sluiten ze daarnaast spelenderwijs aan bij ambities van de locaties van onze school zoals techniek, Engels en Kunst & Cultuur. Voor informatie over de buitenschoolse opvang kunt u klikken op onderstaande links die direct verwijzen naar de website van de KMN Kind&Co;

 

www.kmnkindenco.nl

 

U tikt bij de zoekfunctie BSO Maarssen in en kunt daarna locatie BSO Uit de Kunst aanklikken. Hier kunt u zich direct aanmelden voor zowel BSO opvang als VSO (voorschoolse) opvang. VSO is nog niet gestart op deze locatie maar bij voldoende animo gaan zij uiteraard open.

 

KMN Kind & Co
Kroonslag 2-6
3991 TW Houten
tel: 030-6958469