Nieuws uit de groepen

Over een aantal onderwerpen sturen wij met regelmaat een nieuwsbericht naar alle ouders van kinderen op WereldKidz Bolenstein. Hierin lezen zij meer over onze ambitie met betrekking tot talentontwikkeling van kinderen en over de leerdoelen en lesactiviteiten in die periode.