Leerlingenraad

Inbreng van leerlingen vinden we belangrijk op WereldKidz Bolenstein

Onze school kent een actieve leerlingraad. De leerlingenraad wordt jaarlijks gekozen uit leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. De leerlingenraad komt om de week bijeen en vergadert met de schoolleider. 

De leerlingenraad bepaalt zelf de onderwerpen op de agenda
Zij bepaalt ook waaraan het jaarlijks budget wordt besteed, bijvoorbeeld van het jantje Beton-geld dat jaarlijks wordt verdiend. Bij de start van het schooljaar maken zij zelf een actieplan. Aan die actiepunten werken zij gedurende het schooljaar.

 
De schoolleiders vragen in de vergaderingen feedback
Op schoolzaken zoals inrichting van ons schoolplein, aanschaf van de bibliotheekboeken, de keuze voor het schoolreisje en het goede doel voor de Kerstmarkt. Hun inbreng met ideeën, besluiten, uitvoering en communicatie over actiepunten in - en om de school vinden wij erg belangrijk. 

De verslagen van de leerlingenraad staan in de nieuwsbrief.