Medezeggenschapsraad

WereldKidz Bolenstein heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.  U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten vier leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / WereldKidz over schoolzaken. 

Schooljaar 2019 - 2020
11-06-2020 Notulen cluster MR
04-02-2020 Notulen cluster MR
05-11-2020 Notulen cluster MR
19-09-2019 notulenClusterMRvergadering Maarssen.pdf
01-07-2019 Notulen MR.pdf

Schooljaar 2018 - 2019
04-03-2019 Notulen cluster MR vergadering.pdf
26 03 2018 notulen vergadering .pdf
2018 01 15 notulen cluster MR.pdf