Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

 

De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraad van andere Wereldkidz scholen uit cluster Maarssen. Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Bontenest, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong.

 

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

Franka Willemars

Otto Pierau

Oudergeleding:
Arne de Jong

Marlies van der Molen

 

Het mailadres van de MR is mrbolenstein@wereldkidz.nl

Op dit adres kunt u vragen en/of opmerkingen aan de MR stellen.

Deze zullen we dan bespreken in onze vergadering en zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Vertegenwoordiger

 

Vertegenwoordigers GMR 2020-2021
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is ........ (vacature)
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.

 

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

Schooljaar 2021-2022
21-09-2021 Notulen cluster MR
15-11-2021


Schooljaar 2020-2021
22-9-2020 Notulen cluster MR
13-10-2020 Notulen cluster MR
19-01-2021 Notulen cluster MR
23-03-2021 Notulen cluster MR 
18-05-2021 Notulen cluster MR
15-06-2021 Notulen cluster MR

Schooljaar 2019 - 2020
11-06-2020 Notulen cluster MR
04-02-2020 Notulen cluster MR
05-11-2020 Notulen cluster MR
19-09-2019 Notulen cluster MR
01-07-2019 Notulen cluster MR