Oudervereniging

De ouders van leerlingen op Wereldkidz Bolenstein zijn verenigd in een Oudervereniging (OV).
 De OV organiseert samen met het leerkrachtenteam en andere enthousiaste ouders activiteiten op school. Daarbij kan gedacht worden aan de viering van feestdagen (Sinterklaas, Kerst en Pasen), muziek-, cultuur- en kunstprojecten en de schoolbibliotheek. 

De Oudervereniging houdt zich bezig met:
 - Organisatie van activiteiten op school
- Innen en beheren van de ouderbijdragen
- Communicatie met de schoolleiding over wat er leeft onder de ouders
- Contact met de MR over wat er leeft onder de ouders
- Organisatie van ouderparticipatie op school
- Verrichten van hand- en spandiensten


Wilt u meer weten over de activiteiten van de oudervereniging? Lees dan ook eens ons jaarverslag.
Jaarverslag OV 2016-2017.pdf

De leden van het bestuur worden door de ouders gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur van de vereniging bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit:

Kim van Helmond (voorzitter), Robin Weijers (penningmeester), Geert Stomp (secretaris), Ikram Koulali, Nelleke Muller, Daniëlle van Leeuwen, Rachida Bali en Iris ten Holder. Vanuit school is Anja Rodenburg betrokken en werken de verschillende leerkrachten in commissies samen met de OV.

Taakverdeling OV WereldKidz Bolenstein 2017 - 2018.pdf

Facebookgroep Oudervereniging Bolenstein
Sinds een aantal jaar heeft de OV een Facebookgroep waarop foto’s van de activiteiten geplaatst worden. Als u een Facebook-account heeft kunt u de groep vinden onder Oudervereniging Bolenstein. Vanwege de privacy is gekozen voor een besloten groep, dat betekent dat alleen ouders met kinderen op Wereldkidz Bolenstein lid kunnen worden. Elke lidmaatschapsaanvraag wordt getoetst aan de hand van de leerlingenlijst. Belangrijke informatie wordt ook per mail verstuurd.
 

Vergaderingen

De oudervereniging komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de OV zijn openbaar, u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen!

Indien u een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een email naar ovbolenstein@gmail.com dan laten wij u weten wanneer de eerstvolgende vergadering is. U kunt vanzelfsprekend ook onderwerpen en ideeën bij ons aandragen.

Nieuwe bestuursleden gezocht!

De activiteiten van de OV worden georganiseerd vanuit het bestuur. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden! Geïnteresseerd? Stuur een mail naar ovbolenstein@gmail.com
Nieuwe leden OV gezocht.pdf